Mindfulness

Mindfulness eller medveten närvaro är en gammal metod som kan hjälpa dig att hitta lugn och balans i livet. Med regelbunden övning kan den bli ett sätt att minska stress, och hjälpa dig att hantera smärta, oro och nedstämdhet. Mindfulness handlar om att uppleva ögonblicket som det är, utan att döma eller värdera det du upplever.

Metoden för mindfulness är enkel, men kräver regelbunden övning för att ge bästa resultat. Det är mer effektfullt att öva en kortare stund varje dag än att öva 45 minuter en gång i veckan men du kan naturligtvis ha glädje av tankarna bakom mindfulness även om du inte har möjlighet att ägna metoden tid regelbundet.

Du hittar olika typer av övningar för oro- och stresslindring eller smärtlindring i menyn till vänster.

 

Mer om Mindfulness:

Självinsikt

Genom att observera dig själv i nuet, dina tankar, känslor, hur det känns i kroppen och hur du beter dig, kan du lära dig vilka mönster och teman som finns i ditt liv. Gamla erfarenheter och beteendemönster styr ofta hur vi reagerar och agerar. När du övar dig i att se på dig själv utan att döma blir du mer medveten om dina val och handlingar och utvecklar din förmåga att acceptera ögonblicket precis som det är. Detta innebär ofta en möjlighet att göra fler aktiva val och hjälper dig att påverka ditt liv i den riktning du vill.

Att släppa taget om negativa tankar
Acceptans
Självmedkänsla
Hur kan du öva medveten närvaro?
Finns det negativa effekter av mindfulness?
När kan mindfulness vara till hjälp?
Hjärnan kan lära sig att uppmärksamma det du mår bra av

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214