Självinsikt

Genom att observera dig själv i nuet, dina tankar, känslor, hur det känns i kroppen och hur du beter dig, kan du lära dig vilka mönster och teman som finns i ditt liv. Gamla erfarenheter och beteendemönster styr ofta hur vi reagerar och agerar. När du övar dig i att se på dig själv utan att döma blir du mer medveten om dina val och handlingar och utvecklar din förmåga att acceptera ögonblicket precis som det är. Detta innebär ofta en möjlighet att göra fler aktiva val och hjälper dig att påverka ditt liv i den riktning du vill.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214