Badet Frösö strand

Att leka och röra sig i varmt vatten ger rörelseglädje och gemenskap kombinerat med avslappning, ökad kroppsuppfattning, balans samt koordination och styrka.

Badet är i första hand anpassat för barn, ungdomar och vuxna som behöver habiliterings- och rehabiliteringsinsatser, remitterade bad via vårdcentral och annan regionbaserad verksamhet.

I mån av plats kan även andra grupper boka tid mot betalning, t ex särskola, boende/omsorg och friskvårdsverksamhet.

Bassängen togs i bruk november 1995 och renas med natriumhypoklorit (klor) i kombination med uv-ljus. Måtten är 12,5 x 6,0 m samt 1,5 m som djupast.

Telefon: 063-15 42 50

Familjebadet är ett återkommande bad för de som har kontakt med barnhabiliteringen. Familjebadets badtider är tisdagar kl. 16.00-18.00. OBS! FAMILJEBADET ÄR STÄNGT TILLS VIDARE 2022!!!

Var vänlig att följa våra Hygienregler och läs angående Säkerhet och rutiner som finns anslagna.

Aktuell information och bokningsförfrågan etc. telefon: 063-15 42 50.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se