Utbildningar & grupper

Utbudet vänder sig till barn och ungdomar och deras familjer som har kontakt med Barn- och ungdomshabiliteringen samt till personal i olika verksamheter.

Digitalt kursutbud:

För ej digitala kurser se under "Aktuella utbildningar och grupper" längre ned på sidan.

_____________________________________________________________________

Tips och strategier vid selektivt ätande.

För vårdnadshavare till barn med ätsvårigheter som har kontakt med Barn- och ungdomshabiliteringen eller Ätteamet, BUH.

Det här är en digital föreläsning som vänder sig till dig som är förälder till ett barn som har fastnat i att äta enstaka maträtter/livsmedel.

Föreläsningen innehåller tips samt strategier för hur man kan hjälpa barnet att utöka sin matrepertoar.

datum & tid:
tisdag 4 april 2023 kl 8.30-10.30

plats:
digitalt föreläsning

kostnad:
ingen kostnad

anmälan:

senast torsdag 30/3 2023 via 1177 på denna länk

Föreläsningen hålls av logopederna Alexandra Nilsson och Per Rubensson, Barn- och ungdomshabilteringen, Östersund.

_____________________________________________________________________

Att stödja personer med autism genom oroliga tider:


Alla barn och ungdomar behöver stöd från anhöriga under tider av stress och osäkerhet. Personer med autism kan behöva extra mycket stöd och strategier för att hantera alla förändringar.

Att stödja personer med autism genom oroliga tider. Pdf, 17.3 MB.

______________________________________________________________________

Diagnosutbildning om intellektuell funktionsnedsättning (2021):

Digital utbildning som vänder sig till föräldrar, anhöriga eller andra berörda i barnets nätverk samt personal på förskola/skola.

Utbildningen som är i 5 delar tar uppkriterier för intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning på olika nivåer och möjliga medicinska förklaringar samt ett psykologiskt utvecklingsperspektiv med utgångspunkt från normalutveckling.

Kognitivt stöd – hur kan vardagen kan underlättas när man har en intellektuell funktionsnedsättning? Exempel på hur kognitivt stöd kan underlätta för att förstå, kontrollera och hantera det som händer. Fysisk aktivitet – vad har det för betydelse för hälsan? – Vad behöver man ta hänsyn till vid intellektuell funktionsnedsättning? Kommunikation vid intellektuell funktionsnedsättning – Vad är kommunikation? Hur kan kommunikationen påverkas vid intellektuell funktionsnedsättning? Tips på vad man som kommunikationspartner kan tänka på för att underlätta kommunikationen vid intellektuell funktionsnedsättning.

föreläsare:

barnneurolog, neuropsykolog, arbetsterapeut, fysioterapeut och logoped från BUH


Intellektuell funktionsnedsättning - Diagnosutbildning

_______________________________________________________________________

Autismspektrumtillstånd dag 1 (2021):

Välkommen att ta del av en inspelad version av Barn- och ungdomshabiliteringens autismutbildning, dag 1.

dag 1 innehåller:

-grundproblematik

-tydliggörande pedagogik

-sociala berättelser och seriesamtal


Autismutbildning - dag 1 - YouTube


handouts:

Grundproblematik Pdf, 508.8 kB. (pdf)                      

Tydliggörande pedagogik Pdf, 1.1 MB. (pdf)


Om du har frågor efter att du tagit del av utbildningen, kontakta oss gärna via www.1177.se om du är förälder. Övriga är välkomna att ta kontakt via mail eller via vår mottagningstelefon 063-15 46 10.


Autismspektrumtillstånd dag 2 (2021):

Välkommen att ta del av en inspelad version av Barn- och ungdomshabiliteringens autismutbildning, dag 2.

För att vara med på denna utbildningsdag är det bra om du har deltagit på ”Autismspektrumtillstånd dag 1".

dag 2 innehåller:

-vardagsfärdigheter

-motorik

-kommunikation

-beteendeperspektiv


Autismutbildning - dag 2 - YouTube


handouts:

Stress och autism Pdf, 112.8 kB.

Problembeteenden och inlärning Pdf, 316.1 kB.

Hur kan kommunikationen påverkas vid autism och vad kan vi göra? Pdf, 628 kB.


Autismspektrumtillstånd dag 3 (2021):

Välkommen att ta del av en inspelad version av Barn- och ungdomshabiliteringens autismutbildning, dag 3.

För att vara med på denna utbildningsdag är det bra om du har deltagit på "Autismspektrumtillstånd dag 1" och "Autismspektrumtillstånd dag 2".

dag 3 innehåller:

-kognitivt stöd
-relationer och sexualitet


Att leva vardagslivet - autism dag 3 - Annikki Svedevall, Arbetsterapeut - YouTube

_______________________________________________________________________

Information angående medicinsk behandling vid ADHD/ADD (2021):

Information till er som har funderingar kring behandling av ADHD/ADD med centralstimulantia.

Information angående medicinsk behandling vid ADHD/ADD


Aktuella utbildningar & grupper

Jag vill gärna prenumerera / avsluta min prenumeration på Barn- och ungdomshabiliteringens aktiviteter & evenemang.

Välj och skriv in din e-postadress och aktivera med knappen så får du/upphör du att få våra utskick i din mail.

Hantera prenumeration

E-postadress är en personuppgift. För att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig behöver vi spara din e-postadress i vårt webbpubliceringssystem.

Du avgör själv om du vill lämna några personuppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av Region Jämtland Härjedalen och raderas när prenumerationen är avslutad.

Utan samtycke kan vi inte registrera din prenumeration. Genom att skicka prenumerationsanmälan samtycker du till vår registrering av din e-postadress.

Läs mer om vår behandling av personuppgifter samt om hur du går tillväga för att begära rättelse, begränsning av behandlingar m.m. på www.regionjh.se/gdpr

De utbildningar som erbjuds ger möjlighet att i möten och grupper träffa andra i liknande livssituation.

Syftet är att främja barn och ungdomars utveckling samt ge information, råd och verktyg till föräldrar och andra som kan underlätta arbetet i vardagen.

Kontinuerlig uppdatering i utbudet sker över hela året.

På kursavgifter tillkommer moms.

Ange alltid önskemål om ev. specialkost.

Observera att anmälan är bindande. För ej betalande deltagare (föräldrar och anhöriga) på utbildningar som inte avanmält ej nyttjad plats debiteras 300:- och för personal debiteras kursavgiften.

Notera att vid samtliga utbildningar gäller min och max antal deltagare.

Föräldrar till barn/ungdom under 16 år kan ha rätt till ersättning från Försäkringskassan under utbildning, kontakta FK i god tid innan.

Behandlings-/sjukresa enligt gällande regler.

Nu kan du på ett säkert sätt kontakta Barn- och ungdomshabiliteringen via e-tjänster, där kan du göra en anmälan till en kurs. Allt du behöver göra är att skaffa ett personligt användarkonto. Du välja sms- eller e-post avisering så du vet när du fått svar. För att använda e-tjänster för någon anhörig, till exempel sina barn, måste man även skaffa ett konto för dem.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se