Nyhetsarkiv


  • Nyhet om Primal Pictures


    Från och med årskiftet har inte regionen tillgång till Primal Pictures längre.
    Från 2024-01-01 har inte region Jämtland Härjedalen längre tillgång till Primal Pictures. Vid frågor kring detta kontakta Forskning och Utvecklings enhetschef Pelle Håkansson.