UpToDate logotyp

UpToDate är ett evidensbaserat kliniskt kunskapsstöd med senaste vetenskapliga underlag inom diagnostik, behandlingsriktlinjer, prevention och prognos.

Innehållet presenteras som sammanfattande artiklar över kliniska tillstånd. UpToDate innehåller även läkemedelsinformation och läkemedelsinteraktioner, kalkylatorer och bildmaterial. Allt material är sammanställt och skrivet av verksamma läkare från hela världen.

UpToDate är ett verktyg för dig i ditt kliniska arbete och används av vårdpersonal över hela världen.

Länkar till mer information om hur du använder UpToDate:

UpToDate är även tillgängligt utanför regionens nätverk genom att du skapar ett konto som du sedan kan logga in på, oavsett vilket nät du använder. Även om du bara använder UpToDate inom regionens nät finns många fördelar med att skapa ett eget konto eftersom du bland annat kan bokmärka sidor som du sedan snabbt kommer åt när du behöver informationen. Du behöver inte söka efter samma sak gång på gång!

UpToDate baseras på den senaste internationella evidensen men i Region Jämtland Härjedalen gäller i första hand Vårdhandbokens rutiner vid, diagnos, beslut och behandling.