OpenAthens logotyp

Tillgång till Medicinska bibliotekets e-resurser utanför regionens intranät.

OpenAthens är ett program som fungerar som en "grindvakt" mellan bibliotekets e-resurser och dig som användare.

Med ett OpenAthens-konto kan du använda bibliotekets e-resurser - databaser, e-böcker, e-tidskrifter mm. - även när du inte sitter på jobbet eller använder regionens interna nätverk.

För att registrera ett konto måste du sitta vid en dator kopplad mot Region Jämtland Härjedalens intranät:

Klicka här för att registrera ett konto.

När och hur använder jag OpenAthens?
Du hittar mer information här!

Har du frågor eller vill ha hjälp med att registrera ett konto?

Kontakta medicinskabiblioteket@regionjh.se