Nyhetsarkiv


  • Läsa artiklar i PubMed? Kolla efter PMC!


    PubMed har en egen databas där de samlar ett urval vetenskapliga artiklar som är öppna för alla att läsa.

    När du som regionanställd eller student på Läkarprogrammet vill söka och läsa artiklar i PubMed ska du använda länken via bibliotekets hemsida - du hittar den på startsidan under meny Gå direkt till: eller via fliken E-resurser.Du ska använda den länken för att kunna se "knappen" med regionens logga och texten Get Full Text till höger om abstract. När du klickar på den knappen undersöker PubMed om du har tillgång till artiklar via bibliotekets prenumerationer eller så kommer du till en sida med ett beställningsformulär. Det formuläret fyller du i och skickar till biblioteket så beställer vi artikeln till dig, kostnadsfritt.MEN om det finns en till knapp med text FREE Full text PMC så betyder det att artikeln finns att läsa direkt i PubMeds artikeldatabas! Du kan använda den i stället för regionknappen.