Nyhetsarkiv


  • Låna böcker? Få dem med internposten!


    Om du inte kan komma till biblioteket för att låna böcker kan du få dem skickade till dig med internposten.

    Så länge du har möjlighet att ta emot internpost går det bra att få böcker skickade, du kan också lämna tillbaka med internposten.Detta gäller oavsett om du jobbar på sjukhuset, närliggande lokaler eller i primärvården. Till primärvården kommer böckerna med "Slingbilen".Hör av dig till medicinskabiblioteket@regionjh.se om du vill få böcker skickade till dig.