Coronavirus / covid-19

Sedan december 2019 pågår ett utbrott av ett nytt coronavirus, covid-19, med början i Kina men med spridning i fler länder. Här finns all information för dig som är anställd inom Region Jämtland Härjedalen. Denna sida går även att nå från din mobiltelefon, surfplatta eller privata dator via adressen regionjh.se/coronainternt.

Statistik kring provtagningar


  • Antal verifierat smittade i länet ackumulerat: 13 261 (+30 sedan senaste rapport)*
    Antal covidpatienter på infektion, HIA och lunga: 2Antal covidpatienter på IVA: 1Antal smittade avlidna på sjukhus ackumulerat: 53Informationen om antal smittade per kommun uppdateras varje vecka och omfattar då statistik t.o.m. måndag samma vecka. Där kan du även se antal provtagna, samt antal positiva prover, per vecka. Sidan går tyvärr inte att se via webbläsaren Explorer, men fungerar via exempelvis Chrome, Edge och Safari.
    Länk till sida med statistik
    * Alla laboratorier rapporterar in positiva prover till Folkhälsomyndighetens Sminet, där vårt värde hämtas.Vaccinationer Till och med 5 oktober har totalt 188 162 doser delats ut. 97 848 personer har fått sin första dos och 90 314 har fått sin andra. Tillgången till vaccin är god och vaccinationsbokningen är öppen för alla som fyller 16 år i år eller är äldre.Tid bokas via 1177.se eller på 063-14 22 50. Mer information om vem som får boka och hur bokning går till finns här. Drop-in vaccinering Vaccinationsmottagningen på Campus i Östersund har drop in-mottagnig varje vardag mellan kl. 8.15 - 16.Samtliga drop-in-mottagningar i länet finns på https://www.1177.se/Jamtla…/drop-in-vaccination-covid-19-rjh men också på respektive hälsocentrals kontaktkort på 1177.se/hitta-vard, och på Facebook-sidorna för de hälsocentraler som har sådana.

Vaccinering mot covid-19

Alla som är 12 år eller äldre kan få vaccin mot covid-19.

Varje person behöver två doser vaccin för att få det bästa möjliga skyddet mot att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Information om vaccinering i Jämtland Härjedalen finns på www.regionjh.se, på www.1177.se/jamtland-harjedalen samt i tidningsannonser.

Rutiner och riktlinjer

Informationsmaterial:

Statistik från Folkhälsomyndigheten 
(
Observera att det kan ske viss eftersläpning varpå siffrorna inte alltid stämmer överns med registrerat i Cosmic)

Informationsmaterial från Folkhälsomyndigheten

Information på 1177.se

Information från vaccinationsledningen:

Information från HR

För att kunna läsa nedanstående dokument krävs att du är inloggad med ditt regionjh-konto i Office.

Facebook för våra medborgare

På Facebook når vi snabbt ut till våra medborgare med information de behöver veta. Håll dig gärna uppdaterad genom att följa Region Jämtland Härjedalen där.