Coronavirus / covid-19

Sedan december 2019 pågår ett utbrott av ett nytt coronavirus, covid-19, med början i Kina men med spridning i fler länder. Här finns all information för dig som är anställd inom Region Jämtland Härjedalen. Denna sida går även att nå från din mobiltelefon, surfplatta eller privata dator via adressen regionjh.se/coronainternt.

Statistik kring provtagningar

Siffrorna uppdateras varje vardag:

  • 2020-11-24 11.01
    Antal provtagna ackumulerat: 65 155 st*Antal verifierat smittade i länet ackumulerat: 2 598 (+91 sedan gårdagens rapport)Antal covidpatienter på infektion: 5 verifierade och 2 misstänktaAntal covidpatienter på IVA: 2Antal smittade avlidna på sjukhus ackumulerat: 24Övrigt : Sedan första covidpatien lades in har 159 skrivits ut fram till 24 november.Informationen om antal smittade per kommun uppdateras normalt på onsdagar och omfattar då statistik t.o.m. måndag samma vecka. Där finns även information om antal provtagna och smittade per vecka. Graferna går inte att se via webläsaren Explorer, men fungerar via exempelvis Chrome och Edge.
    Länk till grafer
    Veckorapporten från antikroppstesterna för allmänheten visar att till och med fredag den 20 nov är totalt 1721 personer provtagna, varav 241 är positiva. Det motsvarar 14,0 % av alla testade. Snittåldern på positiva är 46,21 år och för alla provtagna är den 48,3 år.*Antal tagna prover kommer fortsättningsvis att justeras en gång i veckan, på tisdagar. Eftersom det går att lämna prover på så många olika sätt så krävs det en hel del kvalitetssäkring av det antalet. Däremot rapporterar alla laboratorier in positiva prover till folkhälsomyndighetens Sminet, så antalet positiva prover är alltid dagsaktuellt.

Information från HR

För att kunna läsa nedanstående dokument krävs att du är inloggad med ditt regionjh-konto i Office.

Facebook för våra medborgare

På Facebook når vi snabbt ut till våra medborgare med information de behöver veta. Håll dig gärna uppdaterad genom att följa Region Jämtland Härjedalen där.