Barnobesitas - Behandling

Balanserade vulkaniska stenar på en strand.

Obesitasbehandling innebär beteendeförändringar för HELA familjen.

Barn har rätt till god hälsa. " Tänk inte att behandlingen ger barnet dålig självkänsla utan tänk istället att barnet ges verktyg för ett liv i hälsa med redskap som kan följa dem resten av livet"


Kombinerad levnadsvanebehandling (KLB) är grunden i all obesitasbehandling för barn och syftar till hälsosam viktutveckling. Behandlingen innebär stöd till beteendeförändringar som påverkar levnadsvanor, framför allt matvanor, fysisk aktivitet och stillasittande.

Läkemedelsbehandling i kombination med kombinerad levnadsvanebehandling (KLB) kan vara användbart när enbart KLB inte ger önskat resultat. För närvarande använder vi injektion av Saxenda | Online (atta45.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. men kan även bli aktuellt med andra mediciner.

Bedömningar kring eventuell obesitaskirurgi bör ske vid specialiserade enheter med särskild kompetens och erfarenhet av obesitaskirurgi. Vid behov remitterar vi till dessa.