En person klädd i varm jacka, mössa, halsduk och hörlurar åker buss.

Nya linjer för nya tider – stadstrafiken i Östersund förnyas

Stadstrafiken i Östersund kommer att bli enklare med nya linjesträckningar. Bussarna kommer dessutom att gå i jämnare och tätare turintervaller vilket kommer att underlätta för både personal och patienter att ta sig till och från Östersunds Sjukhus.

Trafikavtalet mellan Länstrafiken och Vy buss startar den 15 juni. Det innebär flera nyheter i stadstrafiken. Enklare linjesträckningar och taktfastare tidtabell är en förbättringsåtgärd.

Läs mer om ändringen och se linjekartan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En annan förbättring är att trafiken på kvällar, helger och under sommaren utökas. Den utökade trafiken blir tydligare efter sommaren då ordinarie trafik startar 22 augusti.

En följd av att linjesträckningarna blir rakare och enklare är att ett hundratal hållplatser plockas bort i Östersund.

- Ja, det är en konsekvens av att vi ritat om linjekartan. Nuvarande linjenät har i flera decennier lappats och lagats så nu har vi tagit ett helhetsgrepp. Vi vill erbjuda kortare restider, tätare tidtabell och enklare linjer som du lätt lär dig. Och vi tror att våra resenärer snabbt lär sig vilken hållplats som blir deras nya, säger Henrik Strömberg, områdeschef, Länstrafiken.

En annan nyhet är att den tidigare ”Flygbussen” utgår ur trafikutbudet. Stadstrafikens linje 3 kommer i stället att trafikera Åre Östersund Airport i ordinarie linjenät och gå via Frösö Park-området. Flygplatsen trafikeras därför med jämna intervaller efter tidtabell och inte efter flygtider.

Tanken med det nya linjenätet och den utökade turtätheten är att det ska bli enklare för fler att välja bussen till och från jobbet, skolan och fritidsaktiviteter.

- Kollektivtrafik är det enkla och miljövänliga alternativet och med effektivare restider och busslinjer så hoppas vi att ännu fler kan och vill välja bussen. Under hösten kommer också fler elbussar så under 2024 blir stadstrafiken 100 % elektrifierad vilket ger goda miljövinster, säger Jenny Sellsve, (S), ordförande i Kollektivtrafiknämnden, Region Jämtland Härjedalen.

Tidplan

Maj – juni

  • Skylta om hållplatser samt nedplock av hållplatser som inte ska trafikeras efter 15/6.
  • Kundvärdar finns tillgängliga för frågor vid busstorget.
  • Information till resenärer via sociala medier, webb, annonser etc

Juni

  • Lördag 15/6 startar nya stadslinjerna och linjenätet med sommartidtabell.
  • Utskick med information och kartor om det nya linjenätet till samtliga hushåll inom stadstrafikområdet.

Augusti

  • Torsdag 22/8 startar den nya ordinarie tidtabellen.
0 av 1 gillar detta