Nationella näringslivsinsatser inte anpassade efter regionala förutsättningar

Under ett års tid har det regionala näringslivet navigerat sig fram i det nya coronalandskapet. Region Jämtland Härjedalen var tidigt ute och erbjöd stöd inom flera olika områden, men det räcker inte. Det behövs fler åtgärder och de nationella stöden måste öka och anpassas för att bättre kunna tillgodose de behov som finns.

En gång i månaden genomför Region Jämtland Härjedalen en dialog med näringslivet där aktörerna delar en samlad lägesbild och aktuella behov fångas upp. Dialogerna har pågått sedan mars 2020 och delvis legat till grund för de regionala stödåtgärder som vidtagits. En viktig åtgärd är att regionen har sökt och fått medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden och paketerat coronastöd till företagen där fokus har legat på att snabbt kunna betala ut dessa. I den svåra situation som företagen befinner sig i behöver de nationella stöden jobbas om för att bättre passa de jämtländska och härjedalska företagens behov.

– Vi ser att både Omställningsstödet och Stöd för korttidsarbete inte är optimala för att passa vårt regionala näringsliv där vi har många mindre företag och dessutom många företag med stora variationer under de olika säsongerna, säger Elise Ryder Wikén som är ordförande i Regionala utvecklingsnämnden, och fortsätter;

– Många mindre företag går på knäna då man tvingats varsla personal och jobbar med låg bemanning. Tiden och orken räcker inte till för att sätta sig in i vad det innebär att söka stöd. Vi har därför varit i kontakt med generaldirektören på Tillväxtverket och begärt att de tillsätter nationella medel som regioner kan söka för att återuppta Näringslivssupporten. På så sätt skulle vi kunna vara ett ännu mer konkret stöd för de företag som behöver det. Vi påtalade även vikten av snabba utbetalning av de nationella stöden.

Region Jämtland Härjedalen deltar även i flera insatser kopplade till covid-19 där fokus ligger på innovations- och omställningsåtgärder för att möta de nya marknadsförutsättningar och affärsmöjligheter som pandemins effekter har skapat.
En sammanställning av länets forsknings- och innovationsinsatser finns att läsa här.

Den 25 mars anordnar Region Jämtland Härjedalen ett webbinarium med fokus på hur samhället förändrats och företagen påverkats av coronapandemin.
Mer information finns här.

För mer information
Elise Ryder Wikén, Regionala utvecklingsnämndens ordförande, 070-649 64 04
Juliana Gardahl Wetterström, enhetschef Finansiering och Stöd, 073-063 50 04
Martina Lundholm, Strateg, Näringsliv och Samhällsbyggnad, 070-69 69 541

Text: Sara Nilsson