WEBINARIUM – Hur kommer företagen ut starkare efter coronapandemin?

I snart två år har vi levt med coronaviruset. Våra liv har under den här tiden påverkats och inskränkts på ett kraftfullt sätt. Vi har hittat nya sätt att hantera vardagen, göra inköp, semestra och träffas.

Nedstängningen av samhället har hårt och ofta oförutsägbart påverkat företagen som behövt hantera restriktioner och anpassa sig till kunders förändrade beteenden. Nu när vaccineringen kommit igång har vi en stark framtidstro inför ett successivt öppnande av samhället även om mycket fortfarande är osäkert

Samlad information för dig som är företagare

Tonplatta med texten corona företagsstöd.

Här hittar du information om Region Jämtland Härjedalens coronarelaterade företagstöd. Tag kontakt med våra handläggare vid frågor. Ansökan om stöd görs via www.minansokan.se

Verksamt.se

verksamt.se hittar du nationell och regional information som är riktad till dig samt de myndigheter och offentliga aktörer som ansvarar för stödpaketen.

Frågor och svar

Här samlar vi Coronarelaterade frågor och svar (FAQ) för företagare i Jämtland Härjedalen.

Hur har företagen påverkats av Corona?

På sidan regionjh.se/coronaforforetag kan du se sammanställningar av hur företagen har påverkats av Corona. Detta utifrån ett utskick till en stor del av företagen i såväl Jämtland Härjedalen som till stora delar av övriga landet.

Företagens påverkan av Covid- 19 på kommunal nivå i Jämtlands län.

Samlad information för dig som är företagare

Tonplatta med texten corona företagsstöd.

Här hittar du information om Region Jämtland Härjedalens coronarelaterade företagstöd. Tag kontakt med våra handläggare vid frågor. Ansökan om stöd görs via www.minansokan.se

Verksamt.se

verksamt.se hittar du nationell och regional information som är riktad till dig samt de myndigheter och offentliga aktörer som ansvarar för stödpaketen.

Frågor och svar

Här samlar vi Coronarelaterade frågor och svar (FAQ) för företagare i Jämtland Härjedalen.

Hur har företagen påverkats av Corona?

På sidan regionjh.se/coronaforforetag kan du se sammanställningar av hur företagen har påverkats av Corona. Detta utifrån ett utskick till en stor del av företagen i såväl Jämtland Härjedalen som till stora delar av övriga landet.

Företagens påverkan av Covid- 19 på kommunal nivå i Jämtlands län.