Samlad information för dig som är företagare

Näringslivssupport hjälper företagare i länet.

Region Jämtland Härjedalen har en näringslivssupport för att stötta företagare i länet med anledning av corona/covid-19. Syftet är att anordna en samlingspunkt för företagare för att mildra effekten av det rådande läget och bevara sysselsättningen.

Hur fungerar det?

Du som företagare kommer i kontakt med Näringslivssupporten genom att maila till naringslivssupport@regionjh.se så blir du kontaktad för vidare support.

Aktuella företagsstöd

Här hittar du information om Region Jämtland Härjedalens olika erbjudanden om företagsstöd. Tag kontakt med våra handläggare vid frågor. Ansökan om stöd görs via www.minansokan.se

Till företagsstöden

Verksamt.se

verksamt.se hittar du nationell och regional information som är riktad till dig samt de myndigheter och offentliga aktörer som ansvarar för stödpaketen.

Frågor och svar

Här samlar vi Coronarelaterade frågor och svar (FAQ) för företagare i Jämtland Härjedalen.

Hur har företagen påverkats av Corona?

På sidan regionjh.se/coronaforforetag kan du se sammanställningar av hur företagen har påverkats av Corona. Detta utifrån ett utskick till en stor del av företagen i såväl Jämtland Härjedalen som till stora delar av övriga landet.

Företagens påverkan av Covid- 19 på kommunal nivå i Jämtlands län.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214