Region Jämtland Härjedalens fullmäktigesammanträde

Tisdag 14 februari webbsänds årets första fullmäktigesammanträde från Region Jämtland Härjedalen.

Sammanträdet startar ca. kl. 09:15

Handlingarna kan du läsa här.

Till regionfullmäktiges webbsändningar.

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se