Var med och fira 100 år av demokrati och allmän rösträtt

Demokrativeckan. Vecka 47

Var med och fira 100 år av demokrati och allmän rösträtt.

Demokrativeckan äger rum mellan 21-27 nov 2021 i syfte att uppmärksamma och höja kunskapen om demokratin genom olika aktiviteter så som utställningar, filmfestival och samtal kring ämnet.

Varmt välkomna! Mer info och program.

3 av 3 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se