Fem personer står på två meters avstånd från varandra grupperade invid en plankvägg inne på Jamtli

Delar av arrangörsgänget för Konstens Vecka 2020 i länet

Konstens vecka – delvis digital

En pigg och nytänkande fjortis. Så skulle man kunna benämna arrangemanget Konstens vecka i länet. Bra flyt och mycket uppskattning gör att man fortsätter för fjortonde året i rad.

– Som en ödets nyck så är temat ifjol och även i år just digitalisering. Just nu i pandemins tidevarv är ju behovet av digitalisering stort och brett även inom konsten, berättar Ellen Hyttsten distriktsordförande Sveriges Konstföreningar J/H.

Samarbetet är även det brett, och innefattar länets konstnärer, lokala konstföreningar, Region Jämtland Härjedalen, Östersunds kommun och länets övriga kommuner. Arrangörsgruppen bestämde sig för att köra i år trots situationen med corona, eftersom man ansåg att det kan vara än mer viktigt att sprida konsten både digitalt och ”naturellt” – men alltid coronaanpassat.

– Det här blir ju litet på gott och ont i vårt län, där vi inte ofta har direkta invasioner av besökare som står i kö långt ut på gatan för att besöka en konstutställning. Det i sin tur gör det möjligt att sprida ut besökarna och därmed blir arrangemanget coronaanpassat, konstaterar Ellen Hyttsten vidare.

– När jag tittar på programmet finns det väldigt mycket att välja bland, säger Karin Kvam, Region Jämtland Härjedalen. Allt från Konstvandring bland nyare och äldre offentliga konstverk i Östersund till det digitala arrangemanget Sikås Biennalen 2020 där ett 30-tal konstverk från svenska och internationella konstnärer presenteras i ett unikt utställningsrum via föreningens hemsida.

En diger blandning alltså, där vissa arrangemang sker utomhus, andra digitalt och åter andra mer traditionellt så som vi är mer vana att ta till oss konst – på gallerier.

Konstens vecka pågår 26 september till 4 oktober.

För uppdaterat program samt länkar till digitala arrangemang: www.sverigeskonstforeningar.nu/jamtland

Text & Foto: Lena Manneby

3 av 3 gillar detta