De vill få fler unga i länet att arrangera kultur

Riksteatern Jämtland Härjedalen, Estrad Norr och Hemslöjdskonsulenterna vid Region Jämtland Härjedalen startar upp projektet KulturCrew, som inleds med en utbildningshelg i höst.

I projektet KulturCrew ges ungdomar från 12 år och uppåt möjlighet att lära sig mer om arrangörskap, för att kunna skapa fler kulturaktiviteter på fritidsgårdar och andra mötesplatser runt om i länet. Projektet håller nu på att startas upp, och i den första omgången kommer det att skapas KulturCrew i kommunerna Bräcke, Krokom, Strömsund och Åre.

”Det känns väldigt roligt att det är så pass många fritidsgårdar och föreningar som varit intresserade redan första året. Vår målsättning är att projektet blir flerårigt, och kan etableras i ytterligare kommuner i länet.” Det säger Marie Haglund, scenkonstkonsulent på Riksteatern och projektledare för KulturCrew Jämtland Härjedalen.

Genom projektet kommer deltagande ungdomar och deras mentorer att ges utbildning inom bland annat marknadsföring, värdskap och scenteknik. Arbetet drar igång på allvar i höst, då en utbildningshelg kommer att hållas i Estrad Norrs lokaler i Östersund.

”Vi vill med projektet ge ungdomar verktyg för att påverka sin fritid. Vår förhoppning är att arbetet med KulturCrew kommer att generera fler kulturintresserade och -arrangerande ungdomar i länet”, säger Marie Haglund.

KulturCrew är ett av flera samarbeten som genomförs inom regionens olika kulturverksamheter. Och entusiasmen i de fyra kommunerna är stor. "Det är en fin blandning med Estrad Norrs produktion, Hemslöjdskonsulenternas skapande verksamhet och Riksteaterns arrangörskap som förhoppningsvis kommer att göra KulturCrew till ett lyckat koncept", säger Linnea Lundberg, dramapedagog på Estrad Norr och del av projektgruppen för KulturCrew Jämtland Härjedalen.

Kontaktuppgifter:

KulturCrew Jämtland Härjedalen är ett samarbete mellan Riksteatern Jämtland Härjedalen och Kulturen vid Region Jämtland Härjedalen genom Estrad Norr och Hemslöjdskonsulenterna. Mer information finns på projektets Facebooksida www.facebook.com/KulturCrewJamtlandHarjedalen.

Foto: Nina Fridell

0 av 0 gillar detta