En kvinnlig läkare pratar med en kvinna som sitter i rullstol.

Sommar och sjukvård i Jämtland Härjedalen

Nu är det sommar och under några veckor från midsommar pågår den stora semesterperioden. Som vanligt hjälper våra akutmottagningar och hälsocentraler dig om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka. På grund av lägre bemanning under sommaren kan väntetiderna bli längre än vanligt.

Du som skadar dig eller blir sjuk kan ringa 1177 för att få råd om vård. Ibland räcker det med egenvård i hemmet. Du kan även hitta information om hälsa och vård samt kontaktuppgifter till vården på webbplatsen 1177.se. Ring alltid 112 vid akuta nödsituationer när det är fara för liv.

Akuta och livshotande tillstånd prioriteras

Sjukvården gör alltid prioriteringar för att säkerställa jämlik vård där patienter med störst behov får vård först. Det innebär att patienter med akuta och livshotande tillstånd prioriteras för ambulans. Du som är lindrigare skadad eller sjuk kan få vänta. Du som inte bedöms ha behov av akut sjukvård kan bli hänvisad till hälsocentral, egenvård eller att ta dig till Östersunds sjukhus på egen hand.

Hälsocentralerna i länet

Sjukvård som inte är akut livshotande hänvisas till primärvårdens hälsocentraler, för länets invånare till den hälsocentral du är listad på. Tillfälliga besökare kan alltid välja att söka vård där de befinner sig, det vill säga närmaste hälsocentral.

För att lättast hitta vård sök på 1177.se. Du kan även använda dig av länken längre ner på sidan.
Under sommaren
har de flesta hälsocentraler, med några undantag, öppet som vanligt, vardagar klockan 08.00 – 17.00. Hälsocentralerna har telefontider dit du kan ringa och bli uppringd för rådgivning eller tidsbokning. På jourtid har hälsocentralerna lite olika tider beroende på i vilken del av länet vården söks.

Telefonrådgivningens sjuksköterskor på 1177 kan vara behjälpliga för råd och hänvisa dig till rätt vårdnivå.

Öppettider kan avvika

Under sommaren kan olika mottagningars öppettider variera mot hur det brukar vara. Några av hälsocentralerna i Jämtland Härjedalen håller stängt under några veckor.

För att få information om var du ska söka vård kan du själv gå in på webbplatsen 1177.se, välja Region Jämtland Härjedalen och sedan klicka på Hitta vård. Du kan även använda länken nedan.

1 av 1 gillar detta