Region Jämtland Härjedalen hoppas sluta avtal med externa leverantörer angående antikroppstestning

Nu inleds processen att sluta avtal med externa leverantörer för att kunna erbjuda utökad antikroppstestning mot covid-19, enligt uppdrag från regeringen.

Antikroppstester kommer att erbjudas till medborgare som är folkbokförda länet. Efter beslut i regionfullmäktige är egenavgiften för att ta provet 200 kr och den ingår inte i högkostnadsskyddet. Genom att ta hjälp av externa leverantörer ökar tillgängligheten till dessa tester.

Antikroppstestning av hälso- och sjukvårdspersonal har pågått sedan sommaren och genomförs i egen regi.

I samband med uppstart kommer mer information att finnas på 1177.se kring vilka leverantörer och vilka orter som är aktuella. Uppstarten beräknas till slutet av oktober.

Potentiella leverantörer som har frågor kring avtalsprocessen kan kontakta:
Ingemar Jonsson, Inköp- och upphandlingsenheten
063-14 77 41

0 av 0 gillar detta