Ny hälsocentral öppnar den 1 november

Fjällvivan AB är de senaste att godkännas utifrån de krav som förfrågningsunderlaget ställer.

Den 1 november öppnar Fjällvivans hälsocentral vid Frösö Park. För att en vårdgivare ska få starta inom hälsovalet ska verksamheten verifieras. Vid verifiering kontrolleras att lokaler, personalens kompetens, utrustning med mera uppfyller ställda krav. Hälsocentralen Fjällvivan kommer då vara valbar inom Hälsoval Region Jämtland Härjedalen.

Information om alla valbara hälsocentraler finns på 1177.se.

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se