Person i mörkblå tröja uppflugen i en fönstersmygFörstora bilden

Malin Sjöström docent

Malin Sjöström - nybliven docent

- Självklart är jag stolt idag över att kunna konstatera att jag arbetat hårt och nått fram till mitt mål, att bli docent! Det konstaterar Malin Sjöström som blivit antagen som docent i allmänmedicin vid Umeå universitet.

Rent historiskt innebär docent att man förvärvar rätten att undervisa. Det ligger enormt mycket jobb bakom detta. Det visar att hon har gått vidare efter att ha disputerat, att hon fortsatt att forska och frigjort sig från sina handledare och därmed är en självständig forskare.

- Rent praktiskt och personligen innebär det inte så jättestora förändringar i mitt arbete, men docenturen kan bli en dörröppnare när jag till exempel söker vidare forskningsmedel.

Malin Sjöström är sedan ett år tillbaka anställd som lektor vid Umeå Universitet, men det är en kombinationstjänst med Region Jämtland Härjedalen, vilket innebär att hon gör sin kliniska tjänst i primärvården och även huvuddelen av undervisningen. Då på den regionala läkarlinjen, där hon ansvarar för den allmänmedicinska delen av läkarprogrammet. En annan positiv och oerhört viktig aspekt av docenturen är att den är helt nödvändig för att regionens primärvård ska få bibehålla sin status som universitetssjukvårdsenhet.

Med många strängar på sin lyra

För närvarande är Malin Sjöström involverad i flera stora forskningsprojekt. Hon arbetar vidare till viss del i det så kallade Tät-projektet som leds av professor Eva Samuelsson. Vidare har hon, från Mikael Lilja, tagit över huvudansvaret för uppföljningen av cryptosporidiumutbrottet 2010. Malin Sjöström är även involverad i ett projekt som heter Friska läkare, och som handlar om läkares arbetsmiljö och hälsa. Hon är också biträdande handledare i ett projekt som följer upp den så kallade Sjukstugemodellen i norra Sverige. Hon vill även starta ett projekt om AI-baserat triage i vården. Hur kan vi skapa snabba, säkra och tillgängliga vägar in i vården?

- Det vore jätteroligt om det projektet kunde bli verklighet! Och jag är verkligen inspirerad av mina kollegor som tidigare startat stora projekt. Jag har så bra förebilder! Rundar hon av.

Text & Foto: Lena Manneby

3 av 4 gillar detta