Två personer står vid ett runt bord med diplom och varsin blomsterbukettFörstora bilden

Linda Wiklund och Erica Gidlund

Linda och Erica fick stipendium till Veronicas minne

Med empati och lyhördhet. Med professionalism och fint bemötande. Med stort engagemang och yrkesstolthet. Så beskriver kollegorna årets två stipendiater Till Veronica Johanssons minne.

Vi pratar om Linda Wiklund som är strokesjuksköterska och huvudhandledare på Neuro-& Strokeenheten på Östersunds sjukhus samt om Erica Gidlund specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård på kirurgienheten, Östersunds sjukhus. De två fick ta emot diplom och vackra blomsterkvastar under *den palliativa dagen i hörsalen på sjukhuset. Stipendiet består av resa, boende och konferensavgift till svensk sjuksköterskeförenings VFU-konferens, verksamhetsförlagd utbildning, i Umeå.

– Väldigt roligt, trevligt och lite överrumplande att få detta stipendium, säger Linda Wiklund och berättar litet mer om sig själv.

– Jag är strokesjuksköterska samt huvudhandledare för termin 4 och termin 6 sjuksköterskestudenter i sin VFU hos oss på Neuro- Strokeenheten.

– Jag har jobbat som huvudhandledare sedan 2004 ungefär, och innan dess var jag praktikansvarig sjuksköterska och såklart personlig handledare.

I sin roll som huvudhandledare ingår bland annat att se ut handledare till studenterna som ska komma till enheten, samt vara som navet som får hjulet att rulla före under och efter deras VFU, tillika stöd för de kollegor som handleder. Första kontakten som studenterna har innan VFU är med Linda Wiklund, samt även deras första dag på VFU tillbringar dom med henne.

– Under VFU:n har vi en gång i veckan reflektionsträffar med studenterna, där jag samarbetar med andra huvudhandledare inom medicin.

Det bästa med jobbet

– Att få träffa studenterna är stimulerande och att få se dom växa in i sin kommande yrkesroll. Teamarbetet som vi gör inte bara med studenterna, utan hur vi jobbar på vår enhet. Alla kollegor är lika viktiga för att allt ska fungera, konstaterar Linda Wiklund och fortsätter;

– Redan 2006 fick studenterna ha studentsal hos oss – en sal som jag och huvudhandledaren för undersköterskorna, Cina Johansson döpte till KUS, KlinskUtbildningsSal, en minivariant på KUA, KliniskUtbildningsAvdelning, som fanns på rehab. Här fick sjuksköterskestudenter och undersköterskestudenter samarbeta precis som verkligheten ser ut.

Detta har man fortsatt med, och haft i omgångar. Nu i höst har man gjort en nystart.

Otroligt hedrad och ödmjuk

Så här berättar Erica Gidlund om känslan när hon fick veta att hon fått stipendiet.

– Jag är så otroligt hedrad och ödmjuk att ha blivit tilldelad detta stipendium. Jag tycker att det är viktigt att vara en bra handledare både till studenter och till nya medarbetare. Jag hade äran att jobba med Veronica under några år. Hon jobbade på kirurgen när jag var ny, och hon var definitivt en av de som format mig till hur jag är och vill vara som sjuksköterska. Hon var så trygg och lugn, hon fick en alltid att känna sig duktig fast man själv tyckte att man inte kunde någonting. Hon var en riktigt duktig handledare och en stor inspiration för mig i mötet med studenter och nya kollegor.

KAVA kirurgisk akutvårdsavdelning – en väldigt trevlig arbetsplats

Erica Gidlund har jobbat på kirurgen sedan den dagen hon blev färdigutbildad sjuksköterska, och är inne på sitt tionde år nu, minus en liten avstickare till gyn. Hon har gått vidareutbildningen och är specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård. På KAVA, kirurgisk akutvårdsavdelning, har hon varit med sedan nystarten förra våren och det tycker hon är en väldigt trivsam arbetsplats.

– Eftersom det är en relativt nystartad avdelning är det också en arbetsplats i ständig förändring. Vi har ramarna för hur vi vill arbeta men verkligheten och verksamheten gör att vi justerar arbetssätt efter hand som vi utvärderar. Vi har ett stort in- och utflöde av patienter men så ska det vara på en KAVA-avdelning. Var femte vecka har jag en funktion som ledningssjuksköterska under en vecka. Det är en ny roll hos oss och även den utformar vi efter hand som vi ser vad som funkar och vad som inte funkar lika bra. Vi arbetar mer teambaserat och personcentrerat nu än tidigare. Jag hoppas och tror att alla olika yrkeskategorier känner sig som en viktig kugge i hjulet runt patienten, berättar hon och fortsätter;

– Det bästa med mitt jobb är helt klart den patientnära kontakten, det är där jag blir "mitt bästa jag". Att få träffa människor i alla åldrar, från 18 år, med sina olika och unika bakgrunder och med diverse olika sjukdomstillstånd. Att få möta dessa och förhoppningsvis kunna ge någon form av hjälp som gör tillvaron lättare eller bättre är otroligt givande. Det bästa med min arbetsplats är just att den är under ständig utveckling, och att jag upplever att vi alla som jobbar på KAVA är förändringsbenägna.

Stor förebild som handledare

Stipendiet kom till under förra hösten då Veronika, sjuksköterska på kirurgen gick bort i cancer. Hennes kollegor samlade in pengar som skänktes till Jämtlands läns cancer- och omvårdnadsfond. Styrelsen diskuterade hur man bäst skulle använda pengarna så att de kom till nytta och glädje till Veronikas minne. Hon lyftes fram som en stor förebild som handledare för såväl nya sjuksköterskor som sjuksköterskestudenter. Så då blev det ett stipendium.

Nomineringen för Linda Wiklund

”Linda är ett föredöme för sin yrkesroll samt kollegor.

Har ett stort engagemang.

Har en stor yrkesstolthet som hon för fram till andra.

Hon har en otroligt fin värdegrund som genomsyrar arbetet och bemötande gentemot kollegor, studenter samt patienter.

Hon arbetar med upplägg utifrån individen samt individens förutsättning.

Linda är entusiasmerande i sitt lärande och handledande. Pedagogisk.

Är engagerad från det att eleven får sin praktikplats tilldelad, när de får sin kontaktperson samt handledare på enheten samt är ett stöd i hela praktikperioden, både för elev samt handledare, det vill säga är med i hela processen.

Vi vill på detta sätt uppmärksamma det fina arbete som Linda i sitt yrkesutövande tycker är en självklarhet men som vi vet skänker en guldkant i var och ens lärande.”

Nomineringen för Erica Gidlund

”En bra handledare ska vara lyhörd, vilket innebär att de är uppmärksamma på studentens behov och lyssnar på deras frågor och funderingar.

De bör vara stödjande genom att ge studenter uppmuntran och motivation när dem behöver det.

En bra handledare bör också kunna ge vägledning och råd baserat på sin kunskap och erfarenhet för att hjälpa studenter att nå deras mål.

En bra handledare ska vara tillmötesgående och förstående. En viktig egenskap är tålamod, så att de kan förklara saker på ett sätt som studenterna förstår och anpassa sig efter deras individuella utmaningar. En bra handledare bör också kunna ge konstruktiv feedback för att hjälpa studenter att växa och utvecklas.

Så, sammanfattningsvis med detta mail så vill vi nominera vår kollega SSK Erica Gidlund för hennes sätt att handleda studenter, hennes sätt att ta hand om patienterna med empati och professionalism, och är alltid där för att ge stöd och vård. Erica är en bra handledare som är vänlig, stöttande och kunnig som hjälper studenter att nå målet. Erica är uppmärksamma på studenternas behov, uppmuntra och motivera, och tålamod som är viktig egenskap hos henne.”

 

*Den Palliativa dagen anordnas av sjuksköterskor på Storsjögläntan varje höst och har så gjorts i säkert 15–20 år. Den vänder sig till vårdpersonal inom vårt län, som jobbar med palliativ vård på något sätt. Även kommunens personal är inbjuden.

Text & Foto: Lena Manneby

2 av 3 gillar detta