Läget inom hälso- och sjukvården vecka 28

Veckouppdatering om hälso- och sjukvårdsläget i Region Jämtland Härjedalen.

Rapporteringen från verksamheterna visar på en generellt något lugnare situation även om det är fortsatt ansträngt och skört läge. Bemanningen under sommaren är fortfarande en stor utmaning för vissa verksamheter inom regionen, främst på Östersunds sjukhus. Hälsocentralerna runtom i regionen meddelar att det är ansträngt men att bemanningen i stort följer sommarplaneringen.

Inför sommaren har samarbetet vässats mellan sjukhuset, primärvården, ambulansen och kommunernas primärvård. Vi ser goda exempel på hur det kan undvika inskrivning på sjukhuset.

1177 rapporterar om ett stabilt läge inom personalgruppen och ser ljust på den närmaste tiden framåt. Inringande har haft rimligare och kortare väntetider.

Text: Elin Gunnarsson

2 av 2 gillar detta