Närbild på överarm där en injektionsspruta sticks in

Influensavaccination

Influensavaccin efter akut hjärtsjukdom kan rädda liv

Risken att dö efter en hjärtinfarkt minskade med 41 procent i den grupp som fick vaccin mot influensa. Det visar en ny forskningsstudie vid Örebro universitet. Årligen drabbas ungefär 25 000 personer i Sverige av hjärtinfarkt, och varje år dör också cirka 5000 svenskar till följd av hjärtinfarkt. Ett återkommande faktum är även att fler personer dör till följd av hjärt- och kärlsjukdomar under influensasäsongen. Men nu är det alltså bevisat att influensavaccinet kan ha en skyddande effekt.

Fredrik Bernsten, MLA, Medicinsk LedningsAnsvarig på medicinavdelningen på Östersunds sjukhus;

Hur vill du kommentera Örebrostudien?

- Vi har tidigare vetat att hos personer med kronisk hjärtsjukdom som vaccinerar sig mot säsongsinfluensa så minskar risken för allvarlig sjukdom och död. Folkhälsomyndigheten har därför sedan långt tillbaka rekommenderat personer över 65 år och de med kroniska sjukdomar som till exempel kronisk hjärtsjukdom att årligen vaccinera sig mot influensa, säger Fredrik Bernsten.

I den aktuella svenska studien från Örebro har man nu också vetenskapligt visat att personer med akut hjärtinfarkt under influensasäsong har nytta av att få influensavaccin redan under akuta vårdtiden för sin hjärtinfarkt.

- Risken för primära utfallsmåttet i studien Död/Hjärtinfarkt/Stenttrombos minskade med 28 procent i den vaccinerade gruppen. Ser man på sekundära utfallsmåttet Död minskade den med 41 procent i den vaccinerade gruppen, konstaterar han.

Vad är det i influensavaccinet som kan ha en skyddande effekt? Förklara hur det skyddar, vad som sker i kroppen?

- En teori till resultaten att influensavaccinering skyddar mot död, ny hjärtinfarkt och stenttrombos är att influensavaccin triggar en tidig immunologisk reaktion i kroppen som ger en antiinflammatorisk och plackstabiliserande effekt i hjärtats kranskärl. En annan orsak tros vara att insjuknande i influensasjukdom kan trigga en hjärtinfarkt. Störst risk för ny hjärtinfarkt är första tiden efter den primära hjärtinfarkten. Minskar man då risken att få influensasjukdom så minskar hjärtinfarktrisken, förklarar Fredrik Bernsten.

Influensavaccin är idag bara en allmän rekommendation till patienterna. Skulle du önska att det i stället ingick som en självklar del i vården efter akut hjärtsjukdom? Om ja – varför? Om nej – varför inte?

- Precis som övrig hjärtinfarkt är medicinering frivillig men rekommenderad för patienten att ta, så är nu influensavaccinering redan under vårdtiden rekommenderad men frivillig, slår han fast.

På HIA, hjärtintensivvårdsavdelningen, erbjuder man nu under influensasäsongen patienter med akut hjärtinfarkt influensavaccinering innan hemgång från avdelningen.

Är det någon skillnad på män som haft en hjärtinfarkt och kvinnor som haft en infarkt i fråga om effekt efter influensavaccination?

- I Örebrostudien var det fler män än kvinnor som var med, 80 procent versus 20 procent. Resultaten visade snarast en ännu större skyddseffekt hos kvinnor. Man såg dessutom skyddande effekt i både åldersgruppen under som över 65 år, berättar Fredrik Bernsten.

Vad har du för uppmaning till länets hjärt-kärlsjuka i den här frågan?

- Har man kronisk hjärtsjukdom eller är över 65 år bör man definitivt överväga att vaccinera sig årligen. Nu vet vi också att de med akut hjärtinfarkt bör överväga att tacka ja till erbjuden influensavaccinering redan under sin inneliggande vård på HIA, hjärtintensivvårdsavdelningen, avrundar Fredrik Bernsten.

Mattias Skielta är chefläkare och biträdande smittskyddsläkare;

- Influensasäsongen är här och det finns indikationer på att den kan bli kraftig. Vaccinets innehåll verkar stämma överens mot den stam som skapar influensasäsongen i år. Flera studier har visat koppling mellan vaccinerade i riskgrupp och sjukhusvårdade, där de som är vaccinerade inte blir lika sjuka och inte behöver sjukhusvård i samma utsträckning.

Text & Foto: Lena Manneby

1 av 1 gillar detta