Hälsocentralen Renen är nu godkänd av Hälsoval Region Jämtland Härjedalen

Medinord AB utökar i Region Jämtland Härjedalen. Sedan 2017 driver man Ripans HC inom ramarna för hälsovalet och nu är även hälsocentralen Renen godkänd utifrån de krav förfrågningsunderlaget ställer. Den nya hälsocentralen finns i Duved och beräknas öppna idag den 6 april.

För att en vårdgivare ska få starta inom hälsovalet ska verksamheten verifieras. Vid verifiering kontrolleras att lokaler, personalens kompetens, utrustning med mera uppfyller ställda krav. Hälsocentralen Renen är nu valbar inom Hälsoval Region Jämtland Härjedalen och information om alla valbara hälsocentraler finns på 1177.se.

Text: Sara Nilsson

1 av 1 gillar detta