En person med långt, rött hår och klädd i vita vårdkläder står och håller i en ledstång i en glasgång.

"Vi har klättrat trots att lägsta-poängen för dem som ligger i botten är högre än tidigare år – så egentligen har vi klättrat ännu mer!" säger Rebecka Nöjdh, läkare på medicinkliniken och AT-studierektor i Region Jämtland Härjedalen. Foto: Sara Rönnberg

Fina betyg för Region Jämtland Härjedalen som AT-plats

Region Jämtland Härjedalen klättrar flera placeringar i den årliga AT-rankingen. Bakom de stigande poängen står ett kontinuerligt förbättringsarbete – där AT-läkarna själva är starkt engagerade.

Varje år sammanställer SYLF, Sveriges yngre läkares förening, en rapport där alla orter i landet där läkare kan göra sin allmäntjänstgöring, så kallad AT, betygssätts. AT-läkare får svara på enkätfrågor och sätter även ett sammanfattande betyg på sin AT. Poängen ligger sedan till grund för placeringen i den övergripande AT-rankingen.

I årets rapport så höjer Region Jämtland Härjedalen sitt totalbetyg och klättrar 8 placeringar, från plats 47 i fjol till en delad 39:e plats i år (av totalt 67 orter).

– Vi är jätteglada över att se den här positiva trenden! säger Rebecka Nöjdh som är övergripande AT-studierektor.

Vad är det som bidragit till resultatet?

– Vi i AT-staben har ett kontinuerligt förbättringsarbete tillsammans med AT-doktorerna – som själva är väldigt engagerade i det arbete. Vi har regelbundna träffar där vi stämmer av vad som fungerar och vad som inte fungerar. Och vi har direktkontakt mot klinikerna, med klinikstudierektorer och chefer, för att implementera de förbättringar vi ser är möjliga.

Vilken typ av förbättringsarbete kan det handla om?

– Ett konkret exempel är att våra klinikstudierektorer har fått avsatt tid att göra sitt arbete. Det är de som är motorn i hela arbetet ute på klinikerna. När de fått den möjligheten har de kunnat förbättrat introduktionen för AT-läkarna och gjort en del schematekniska förändringar, för att förbättra utbildningsvärdet helt enkelt.

Läkarnas allmäntjänstgöring är uppdelad på fyra olika områden: invärtesmedicin, kirurgi, psykiatri och allmänmedicin, det vill säga arbete inom primärvården på hälsocentralerna. Bryter en ner poängen för Region Jämtland Härjedalen som helhet och tittar på AT-rankingen på de olika områdena så förbättrar de alla fyra sina resultat i år; medicinkliniken, kirurgkliniken, psykiatrin och primärvården.

Något som sticker ut är psykiatrins poäng, som ökat markant jämfört med tidigare.

– På bara två år har det hänt jättemycket där. De har lyckats implementera förbättringsarbetet otroligt bra på kliniken och med alla kollegor där.

Imponerande att öka under pandemiår

Rebecka Nöjdh vill också noga poängtera att alla områden har fått högre betyg i år trots de påfrestningar som kommit med coronapandemin.

– Att vi har klättrat under ett pågående pandemiår, det är nästan det mest fascinerande av allt! Att våra kliniker, trots covid-19 och de ändrade arbetsförhållanden och arbetssätt som det inneburit, har lyckats att inte bara behålla den fina kvalitén på utbildningen som vi har, utan dessutom förbättrat den, säger hon och fortsätter:

– Klinikstudierektorerna har gjort ett otroligt jobb på sina kliniker; hållit i utbildningar trots restriktioner och munskydd och inställda utbildningstillfällen. Och kollegorna, som blivit peppade av klinikstudierektorerna att hålla handledning, att hålla i utbildning och lägga tid på det, så det prioriteras. Det är så imponerande!

Prova på läkarrollen i framkant

I Region Jämtland Härjedalen antas 24 AT-läkare varje år. Allmäntjänstgöringen pågår under 21 månader, så varje år är det runt 50 AT-läkare i tjänst inom de olika områdena i regionen. Glädjande nog är trenden att de flesta, i genomsnitt 90 procent, som gör sin AT i Region Jämtland Härjedalen stannar kvar i organisationen och fortsätter sin utbildning till specialistläkare här.

Enligt Rebecka Nöjdh så lockas en många AT-läkare hit från olika delar av landet dels för Östersund och Jämtland som plats, med närheten till natur och friluftsliv. Men hon tror också att många lockas av möjligheten att få vara i händelsernas centrum i yrkesrollen.

– Östersunds sjukhus är ju ganska litet men samtidigt ganska stort, på det sättet att vi har allt här, som enda sjukhus i regionen. Men samtidigt så är vi tillräckligt få för att AT-doktorerna ska vara en del i schemat. De knuffas inte undan för att vara längre bak i systemet. Vill man prova på och försöka själv så får man det här. Alltid med stöd och handledning – men just att få prova på läkarrollen i framkant tror jag lockar, säger hon.

Även om Region Jämtland Härjedalen klättrar till plats 39 så är det ändå en bit kvar till toppen – vad gör ni för att hålla i utvecklingen och klättra ännu högre?

– Det känns som att vi är inne på rätt spår, så vi ska förfina och fortsätta det förbättringsarbete vi har i gång. Det finns fortfarande massor av saker vi kan förbättra, arbetet är absolut inte klart än! Men vi har fått ett kvitto på att det här sättet att arbeta på fungerar, säger Rebecka Nöjdh.

Text & Foto: Sara Rönnberg

Detta är AT-rankingen

Så rankas sjukhusen. Klicka för större bild.

  • En årlig rapport som baseras på en enkät som besvaras av läkare under utbildning som gör sin AT för tillfället, eller som nyligen avslutat den.
  • Enkäten och rapporten görs av SYLF, Sveriges yngre läkares förening, en yrkesförening inom Sveriges Läkarförbund.
  • AT-rankingen har gjorts sedan år 2000. Enligt SYLF ska den fungera som vägledning för nyexaminerade läkare som ska påbörja sin allmäntjänstgöring, men också som en temperaturmätare för AT-läkares arbetssituation i Sverige.
  • Läs rapporten i sin helhet på SYLF:s webbplats.
  • Resultatutvecklingen i Region Jämtland Härjedalen de senaste fem åren:
Skriv tabellbeskrivning här

År

Sammanfattat

betyg (1–6 p.)

Placering

2021

4,63

39

2020

4,50

47

2019

4,50

47

2018

4,10

60

2017

4,38

51

1 av 1 gillar detta