Exteriörbild från Campus

Campus

Dagkirurgi kapade köerna

I vår region har man lyckats beta av köer inom Område Kvinna, bland annat tack vare det goda arbete som genomförts och fortfarande görs på Campus. Det finns några bidragande faktorer till att fler operationer genomförts under år 2020 jämfört med år 2019.

Vi har börjat operera dagkirurgi på Campus, och även börjat med mottagningsoperationer på gynmottagningen. Det berättar Kristina Nordquist, överläkare och enhetschef för läkaravdelningen samt även medicinskt ledningsansvarig för Område Kvinna.

- Det här är bättre för patienterna. Det tar lite mer resurs på gynmottagningen men betydligt mindre resurser på centraloperation, och det frigör operationstid på centraloperation.

Det pågår även en riktad upplärning av flera specialister på standard-operationer för framfall och inkontinens. Man kan även konstatera en underproduktion år 2019 i förhållande till behovet

Vad har arbetet på Campus inneburit konkret?

Initialt var det mycket positivt att Campus enhetschef projekterade och tänkte till kring alla detaljer såsom instrument, sterilisering, operationsbord och så vidare.

- För läkarna innebär det full fokus på operationerna, dom blir inte uppfångade av andra uppgifter under dessa dagar vilket ger bättre patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö, konstaterar Kristina Nordquist.

Samma ingrepp utfördes flera gånger under en och samma dag, vilket ger standardisering i vårdkedjan under operationsdagen, och hela operationslaget trimmar succesivt småsaker som har betydelse för helheten. Campus blev en bra plats för upplärning

Hur är fortsättningen tänkt att se ut?

- Vi hoppas fortsätta med inkontinens- och framfallsoperationer, säger Kristina Nordquist och fortsätter;- Vi behöver fokusera mer på våra mottagningsköer där det finns en hel del patienter som skulle dra nytta av dessa typer av operationer. Eventuellt kan vi också utöka med ytterligare någon typ av operation, men i så fall på längre sikt.

Text & Foto: Lena Manneby

3 av 4 gillar detta