En bild på en kvinna och två män som står på en scen. Mannen i mitten håller i ett diplom och en blomma.

Prisutdelningen skedde på tisdagens fullmäktigesammanträde (18/6). På foto: Ordförande i Regionråd för folkhälsa, Gunnel Persson Westin, vinnaren av Årets folkhälsoinsats 2024 Mikael Bohman och Regionfullmäktiges ordförande Anders Sundin.

Årets folkhälsoinsats 2024 har tilldelats Mikael Bohman i Hackås

“Alla får vara med och det ska finnas något för alla.”
2024 års vinnare av Årets folkhälsoinsats Mikael Bohman har lagt många egentimmar på att invånarna i Hackås ska få möjlighet till att kunna få röra på sig, träffas och må gott. Oavsett ålder och behov. Ett mervärde som får både en by och dess invånare att må bra, fysiskt som psykiskt.

Att fysisk aktivitet och gemenskap är bra för en så god hälsa som möjligt är vida känt. Men att bygga upp och utveckla en bygd som kan underlätta för ändamålet sker inte av sig självt. Då behövs företagsamhet, beslutsamhet och en stor portion jädrar anamma, vilket eldsjälen och läraren Mikael Bohman har som också har varit motorn i mycket av arbetena. Men han är inte av den skrytsamma sorten, han jobbar gärna i det dolda. Tillsammans med byborna.

– De finaste stunderna är när vi i byn jobbar tillsammans. Det här skulle aldrig gå om vi inte gjorde det här ihop. Det behöver inte vara så krångligt, ser man en möjlighet så tar man den! Det vi utvecklar ökar inte bara bybornas möjligheter till mer rörelse. Den stärker även känslan av sammanhang, ökad vikänsla och ökar även vår bygds attraktionskraft, berättar Mikael.

I byn Hackås i Bergs kommun finns nu, tack vare Mikael och bybornas arbete konstgräsytor, motorikbana, cykelbana, skidlek, hundvänliga gångstråk med grillkåta, skoter- och vandringsled, pulkbacke med mera. Ja listan kan göras lång.

– Det ska vara lättillgängligt, okrångligt och roligt. Ekonomi ska heller inte vara ett hinder för den som vill vara med. Det mesta i utrustningsväg går att låna.

På frågan vad han ska göra med de 20 000 kronorna har han tre klara svar:

– Hälften ska jag skänka till Bergs kommun för att kunna stifta ett årligt pris för personer som arbetar ideellt och som bidrar till förtjänstfulla insatser. Sedan blir det ett stort kalas för alla som har varit med och arbetat. Till slut ska mina privata två fyrhjulingar få lite kärlek. Utan dem hade detta aldrig gått, avslutar Mikael med ett skratt.

Motivering

Mikael Bohman är eldsjälen i Hackås som oförtrutet och ideellt jobbar sena kvällar och helger för att skapa förutsättningar för rörelseglädje och social samvaro. Mikael har med sitt stora engagemang och sin vilja att göra skillnad tagit initiativ och varit drivande i framtagandet av ett brett utbud av aktiviteter.

Det finns numera aktiviteter för alla. Såsom skidspår, vandringsled, pulkabacke, och discgolfbana. Aktiviteterna har bidragit till ökade möjligheter för hackåsborna att komma i rörelse, träffas och utveckla ett rikt föreningsliv. Mikael har med sina förtjänstfulla insatser positivt påverkat folkhälsan i Jämtlands län och tilldelas därför priset Årets folkhälsoinsats 2024.

Region Jämtland Härjedalen delar årligen ut folkhälsopriset Årets folkhälsoinsats

I år kom rekordmånga nomineringar in från länets invånare. Priset är avsett att tilldelas personer, organisationer, sammanslutningar, företag eller offentlig verksamhet som på ett föredömligt och aktivt sätt tagit initiativ till åtgärder som positivt påverkar folkhälsan inom Jämtlands län. Regionstyrelsen beslutar och utser vinnare och prisutdelningen skedde på tisdagens fullmäktigesammanträde (18/6). Mikael Bohman i Hackås utsågs till Årets folkhälsoinsats som också fick 20 000 kronor.

Mer information

Läs mer om årets folkhälsoinsats.

Text & Foto: Anna Swanson Danielsson

1 av 1 gillar detta