En person i blont hår glasögon och blå kläder ler in i kameran.Förstora bilden

Anna Björklund

Anna Björklund är EHRA-certifierad

En EHRA-certifiering är ett formellt erkännande att Anna Björklund som individ uppnått en hög kompetens och kunskapsnivå inom området implanterbara kardiella device. Sedan 2011 har European Heart Rhythm Association ett certifieringsprogram med en årlig examination. Hon är idag ensam om att besitta denna kompetensnivå på pacemakermottagningen.

- Jag jobbar sedan tio år tillbaka på pacemakermottagningen, och har arbetat på hjärtenheten i 15 år. Vi är tre sjuksköterskor som arbetar på denna mottagning idag, berättar Anna Björklund och fortsätter;

- Vi följer upp patienter som har vanlig pacemaker, ICD-pacemaker - som är en pacemaker med inbyggd hjärtstartare samt även patienter med så kallade hjärtsviktspacemakers. Vårt arbete är omväxlande och innefattar flertalet viktiga uppgifter; uppföljning och programmering, assistera på operation, utbilda patienter och personal, sköta logistik av leveranser med mera.

Distansmonitorering

Mottagningen har även ett stort antal patienter som monitoreras på distans i hemmet. Då får patienten med sig en monitor hem, främst då patienter med ICD-pacemaker. Den senaste tekniken tillåter att patienten kan använda sin egen mobil som monitor. Batteriet inuti kroppen loggar information som eventuellt avviker, till exempel arytmier. När patienten sover intill sin sändare sänds informationen till kliniken och läses av och tolkas av personalen. Vid behov återkopplar sjuksköterska eller läkare till patienten. Cirka 600 patienter i länet har distansmonitorering.

Utreder även yrsel och svimningar

Totalt har pacemakermottagningen 1300 patienter med vanlig pacemaker samt cirka 500 patienter med övriga sorters pacemakers. På mottagningen utreder man också anledningen till yrsel/svimning. Det görs via en implanterbar EKG-monitor som opereras in intill bröstbenet, en så kallad Loop Recorder. Via den kan man sedan se vad som händer med patientens rytm vid svimningar, och på så sätt ta reda på om en pacemaker kan vara en lösning på patientens problem.

Hög kompetens och skicklighet

- Den examen som jag genomfört är en sorts kvalitetssäkring för vår verksamhet och visar att vi på Östersunds sjukhus bedriver vår verksamhet med kunnande och kompetens väl i nivå med andra sjukhus i landet och övriga Europa, säger Anna Björklund.

Det är en mastig tentamen med totalt 130 frågor, som pågår under sex timmars tid under rigorös övervakning. Anna Björklund skulle egentligen ha tenterat för flera år sedan, då på plats i Wien, men på grund av pandemin sköts allt upp på framtiden och genomfördes slutligen på distans online. Denna EHRA-certifiering är ett formellt erkännande att Anna Björklund som individ uppnått en hög kompetens och skicklighet inom det här kunskapsområdet.

- Jag har förkovrat mig inom det jag arbetar med. Hur en pacemaker och elektroder är uppbyggda, från den första enkla pacemakern som kom 1958 fram till dagens moderna modeller. Examinationen är omfattande och innefattar , elektrofysiologi,arytmitolkning, hemodynamik, farmakologi EKG-tolkning, operationsteknik och tolkning av röntgenbilder. Så området för tentamen är väldigt brett och stort helt enkelt, konstaterar hon och avrundar;

- Jag hoppas på att fler kollegor, både sjuksköterskor och läkare känner sig inspirerade till att skriva EHRA.

Text: Lena Manneby Foto: Monika Ulfsgård

1 av 1 gillar detta