En person står med händerna i sidorna utomhus, i bakgrunden gröna björkar.

Bodil Landstad vill med sin breda erfarenhet från både universitetsvärlden och hälso- och sjukvården knyta Mittuniversitetet och Region Jämtland Härjedalen närmare varandra. Foto: Sara Rönnberg

”Vi måste peka ut rätt väg”

Region Jämtland Härjedalen ska ligga i kunskapsfront och vara bäst på det vi gör. Det är fokus för den nya forskningsdirektören Bodil Landstad.

Sedan den första 1 september är Bodil Landstad ny forskningsdirektör i Region Jämtland Härjedalen. Hon är den norskfödda professorn i hälsovetenskap som nu återvänt till Östersund, en stad hon är bekant med sedan tidigare. Som 20-åring kom hon till Jämtland för att studera samhällsvetenskap på Mittuniversitetet, som då hette Högskolan i Östersund. Sammantaget har hon bott nästan 20 år i Sverige.

– Första dagen jag kom hit nu i september var det en person som sade till mig: ”Du pratar så tydlig norska!”. Fasen, sade jag då, jag som trodde jag pratade svenska, säger Bodil Landstad och skrattar.

Mångskiftande bakgrund

Bodil Landstad har nära till både skratt och eftertänksamhet när hon beskriver hur hon ”flaxat runt lite” genom den ganska brokiga karriären. Efter studierna i Östersund har hon bland annat arbetat i ett danskt biståndsprojekt i Ghana, jobbat inom Försvarsmakten på Arméns tekniska skola (ATS) och på den före detta myndigheten Glesbygdsverket, jobbat i rektorsstaben på Umeå Universitet som kvalitetsrådgivare, doktorerat på ämnet rehabiliteringsmedicin på Karolinska Institutet och gjort några vändor som gästforskare och postdoktor i Australien och USA. 2009 blev hon docent på Mittuniversitetet, 2014 övergick tjänsten till en professur i hälsovetenskap.

– Jag kanske är en lite nyfiken och sökande själ i en orolig kropp, säger hon och hejdar sig en kort stund:

– Det där lät inte särskilt positivt! Men jag är inte särskilt platsbunden, utan jag ser till att trivas på de nya ställen jag kommer till.

Nära dialog med universiteten

De senaste 17 åren har Bodil Landstad bott och verkat i Norge. Närmast kommer hon från 10 år i rollen som forskningschef i Helse Nord-Trøndelag, som bland annat driver sjukhusen i de norska orterna Levanger och Namsos, norr om Trondheim. Jobbet har bland annat inneburit ett nära samarbete med universitetssjukhuset i Trondheim, St. Olavs hospital, och NTNU (Norges Teknisk-Naturvitenskapelige universitet), landets största universitet.

Till Region Jämtland Härjedalen kommer Bodil Landstad alltså med en bred erfarenhet från både universitetsvärlden och hälso- och sjukvården vilket hon tror är en nyckel till framgång.

– Samspelet med universiteten är enormt viktig för hälso- och sjukvården. Det är de som ska förse oss med den kompetens som vi behöver. Det betyder att vi måste ha en väldigt nära dialog med universitetsvärlden, för de vet inte vad vi behöver. Vi måste ligga i front och vara med och peka ut rätt väg; vad vi ser för nya behandlingsmetoder och inte minst olika sätt att distribuera hälso- och sjukvård på, säger Bodil Landstad och fortsätter:

– En fördel jag har här i Region Jämtland Härjedalen är min professur på Mittuniversitetet. Jag har redan goda, upparbetade kanaler med universitetet.

Porträtt på en person med axellång, blont hår och glasögon.

"Jag är inte särskilt platsbunden, utan jag ser till att trivas på de nya ställen jag kommer till", säger Bodil Landstad när hon beskriver sin brokiga bakgrund och karriär hittills. Foto: Sara Rönnberg

"Vi måste vara bäst på det vi ska vara bäst på"

Möjligheterna för forskning, utbildning och utveckling i Region Jämtland Härjedalen är enligt Bodil Landstad stora, även om regionen är liten sett till befolkningsmängd och storleken på det enda sjukhuset:

– Den stora tunga forskningen ska vara på universitetssjukhusen, där vi har det mesta av ekonomiska muskler och kompetens. Om vi ska utvecklas på det lilla sjukhuset så måste vi ligga i kunskapsfront och vara bäst på det vi ska vara bäst på – vilket är att ta hand om de patienter vi ska behandla här, säger hon och fortsätter:

– Vi vet att där man bedriver forskning i sjukhusverksamhet, där har vi också bättre behandling av patienter. Det ger ringar på vattnet. Men då måste man ge forskarna utrymme och se på forskning som en viktig arbetsuppgift. Forskning är hårt arbete och inte något man kan hålla på med på fritiden.

Bodil Landstad lyfter också vikten av att knyta samman hälso- och sjukvården tätare och tydligare med regional utveckling, till exempel genom forsknings- och innovationsprojekt som spänner över de båda områdena.

– Ska du få folk att vilja bo här och vilja vara i hela Jämtland Härjedalen, och inte bara i Östersund och i Åre, så är tillgången till hälso- och sjukvård jätteviktig. Det är vi tvungna att koppla ihop med regional utveckling. Man gör det i dag men jag tror att man behöver prata mer tydligt om det.

En fot kvar i forskarvärlden

Samtidigt som Bodil Landstad kommer att ha det drivande ansvaret för forskning, utbildning och utveckling i Region Jämtland Härjedalen så kommer hon även att ha en egen fot kvar i forskningsvärlden. I direktörstjänsten är 20 procent vikta åt att Bodil Landstad själv ska kunna ägna sig åt forskning. Ambitionen är att kombinera det tidigare intresset för arbetslivsforskning med hälso- och sjukvårdsfrågor.

– Jag är väldigt mån om att fortsätta vara aktiv forskare. Det är kanske ett hårt krav att ställa, och för min del blir det många arbetsuppgifter som ska lösas. Men forskningen bidrar samtidigt till att utveckla mig både som person och som ledare.

Text & Foto: Sara Rönnberg

5 av 5 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se