En person i blå läkarrock står utomhus mot en rödaktig vägg och tittar in i kameran. Håret blåser lätt i vinden.Förstora bilden

Kristina Henriksson

Kristina har forskat på läkarrollen under pandemin

Handledning behövs även när det är kris! Många ST-läkare arbetade mycket på akuten under pandemin och stod inför stora och svåra beslut med bristande handledning. Detta riskerar både patienternas och ST-läkarnas hälsa.

Kristina Henriksson är ST-läkare på barnmedicin. Hon har alltid intresserat sig för arbetsmiljö och var under flera år engagerad i SYLF, Sveriges Yngre Läkares Förening, och även ordförande under ett par år.

- När möjligheten kom att skriva ett ST-projekt inom ramen för arbetsmiljö så nappade jag direkt. Det är ett utmärkt sätt att lyfta frågan på ett högre plan, förklarar hon.

Många kliniker har en ”studieskuld”

Kristina Henriksson valde en kvalitativ metod och intervjuade 12 ST-läkare som arbetade kliniskt under pandemin. De representerar flera specialiteter. Resultatet visar på grava brister i utbildningsmiljön under pandemin. Då akut verksamhet prioriterades under pandemin bortprioriterades ST-läkarnas utbildning helt enkelt.

- Detta kan låta självklart, men det är viktigt att uppmärksamma att många kliniker har en ”studieskuld” och det riskerar att förlänga ST-läkares tid till att bli specialist, berättar hon och fortsätter;

- Därtill riskerar man att utsätta ST-läkare för etisk stress och svåra medicinska beslut då de i många fall fick stå ensamma på akuten.

Studien lyfter även vikten av närvarande och tydligt ledarskap.

Viktig lärdom inför kommande kriser

Att handledning behövs även när det är kris! Många ST-läkare arbetade mycket på akuten under pandemin och stod inför stora och svåra beslut med bristande handledning. Detta riskerar både patienternas och ST-läkarnas hälsa.

Nationella studien fortsatt aktiv

Den nationella studien pågår fortsatt med Kristinas handledare Emma Brulin som huvudansvarig. Kristina Henriksson tycker att det ska bli spännande att följa resultatet av hur läkare i alla olika delar av sin karriär upplevde arbetet under pandemin, och hur chefer och ledning hanterade krisen arbetsmiljömässigt.

Vetenskaplig artikel i sin helhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Text & Foto: Lena Manneby

2 av 2 gillar detta