Förbättrat samarbete för ett friskt och hållbart arbetsliv!

Region Jämtland Härjedalen bjuder tillsammans med Länsförsäkringar Jämtland in till frukostmöte för att prata om förbättrat samarbete mellan arbetsgivare och hälso- och sjukvården för att medarbetarna i största möjliga mån ska vara friska och i arbete.

Tid: Onsdag 21 november kl. 08.00 - 09.30

Plats:  Norra Station, Östersund

Frukostmacka och kaffe finns från kl. 08.00

Innehåll:

8.30 - 8.50:

  • Omvärldsspaning
  • Information om det sjunkande sjukpenningtalet i länet – Fler medarbetare är i arbete, men det kan bli ännu bättre!
  • Information om konsekvenser av ohälsa och brister i arbetsmiljö – ur ett arbetsgivarperspektiv.

8.50 - 9.20:

  • Hur kan företaget förstärka och komplettera den interna kompetensen kring frågor som rör hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering?
  • Hur utvecklar vi möjligheterna till dialog med hälso- och sjukvården?
  • Hälso- och sjukvård, företagshälsovård och sjukvårdsförsäkring - Vad är skillnaden?

Avslutande dialog ca 10 min.

Anmälan sker via formuläret nedan.

Varmt välkomna!

 

Det finns 22 lediga platser kvar.
Personuppgifter
Personuppgifter

Specialkost, allergier, hjälpmedelsbehov, etc.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se