MATERIAL HÄLSOBESÖK

Coronaviruset - Covid-19

Sedan december 2019 pågår ett utbrott av ett nytt coronavirus, covid-19, med början i Kina men med spridning i fler länder. Här har vi samlat viktiga länkar med information för dig som är anställd inom Region Jämtland Härjedalen.

Information till dig som anställd:

I första hand publicerar vi allt som gäller BVC-verksamhet i Teams BHV och den särskilt upprättade kanalen: "Coronavirus - Covid 19".

Det är av stor vikt att ni håller er uppdaterade i Teams dagligen.

Regionövergripande information till dig som anställd:

http://regionjh.se/4.613e2f39170d0c32a95e8.html Länk till annan webbplats.

Länktips till föräldrar och barn:

Rädda Barnens tips och råd till föräldrar på olika språk Länk till annan webbplats. om att vara hemma med barn under coronatider, hur en pratar med sina barn om corona, och information riktad direkt till barn (video och text).

https://www.1177.se/Jamtland-Harjedalen/ Länk till annan webbplats.

Försäkringskassan – det här gäller:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens hemsida:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ Länk till annan webbplats.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/ Länk till annan webbplats.

Tema Barn och Föräldrar på 1177.se
Rikshandboken, barnhälsovård för professionen