Urinvägsinfektion hos barn

Revidering av lokalt tillägg i NKK riktat till primärvården

Tillägget gällande hematuri gäller remissrutiner och är gjort utifrån ett patientsäkerhetsärende som nyligen utretts. Läs hela primärvårdsrekommendationen för Urinvägsinfektion hos barn Länk till annan webbplats.