Sepsislarm för vuxna patienter på akutmottagningen involverar nu alla kliniker

Tidigare har larmet gällt endast medicin-patienter

Ändringen har gjorts som en del i arbetet med införande av vårdförlopp sepsis, som i sin helhet införs i höst. Vid sepsislarm med misstanke om bakomliggande kirurgisk eller annan klinikspecifik sjukdom har berörd specialitets primärjour det primära patientansvaret och leder det akuta omhändertagandet. Dagtid bistår infektionsprimärjour och jourtid bistår medicinprimärjour vid behov, på plats på akutmottagningen. Om osäker kliniktillhörighet ska båda primärjourerna bedöma patienten tillsammans.

Mer information

Sepsislarm (intern länk) Länk till annan webbplats.