Säkerhetsmeddelande rollator Topro Olympos ATR

Ett potentiellt problem har identifierats på enstaka rollatorer av modell Topro Olympos ATR.

Låsratten, som används för att säkra handtagets höjdjustering, kan skruvas loss under användning och handtaget kan oavsiktligt röra sig nedåt. Se bifogat säkerhetsmeddelande. Beakta särskilt punkt 4 gällande åtgärder som bör vidtas för att förebygga risker.

Säkerhetsmeddelande ToproFrågor kan ställas till Kundtjänst på Hjälpmedelscentralen.