Rutin sköldkörtelutredning ("tyreoideaknöl")

Rutinen gäller från 240401 för läkare som remitterar för struma eller solitär knöl i sköldkörteln

I rutinen anges remisskriterier. Remiss till röntgen för ultraljud med finnålsberedskap ska inkludera cytologiremiss. Tillsammans med cytologisvaret följer sedan en förtryckt
Bethesdaklassifikation med handläggningsrekommendation i cytologisvaret. Svar vägleder om remiss ska skickas till kirurgimottagningen på vanlig remiss eller på SVF-remiss, till medicinmottagningen alternativt om expektans ska råda.

Läs mer i Zamsyn sköldkörtelutredning ("tyreoideknöl") Länk till annan webbplats.