Primärvårdsrekommendationer reumatiska sjukdomar

Nya lokala tillägg i NKK

Artriter - tillägg under Vårdnivå, samverkan och remissrutiner
Axial spondylartrit - tillägg under Vårdnivå, samverkan och remissrutiner, Handläggning vid utredning
Gikt - tillägg under Vårdnivå, samverkan och remissrutiner, Förekomst, Handläggning vid behandling
Fibromyalgi - tillägg under Vårdnivå, samverkan och remissrutiner, Provtagningar
Septisk artrit - tillägg under Vårdnivå, samverkan och remissrutiner
Pyrofosfatartrit - tillägg under Vårdnivå, samverkan och remissrutiner
Raynauds fenomen - tillägg under Vårdnivå, samverkan och remissrutiner, Provtagningar
Polymyalgia reumatica - tillägg under Vårdnivå, samverkan och remissrutiner, Samsjuklighet, Läkemedelsbehandling

Läs mer i primärvårdsrekommendationer för reumatiska sjukdomar Länk till annan webbplats.