Försenade provsvar på STI-panel

På grund av tekniska problem kommer svar på STI-panel att bli försenade. Vi försöker åtgärda problemet så fort som möjligt. Vid enstaka prover där svar är mer angeläget hör av er till oss på laboratoriemedicin via telefon: 063‑15 31 81, så löser vi det.