Dialog med patienter vid remittering via SVF

Patienten ska informeras, och kan välja om denne vill utredas via SVF eller avstå.

Väljer patienten att utredas via SVF betyder det en snabbare utredning med hjälp av de undersökningar och provtagningar som krävs. Ange då i SVF-remissmallen att patienten informerats (obligatoriskt sökord), och fått muntlig och/eller skriftlig information.

Väljer patienten att avstå, utreds denne via primärvården för cancer på sedvanligt sätt. I detta senare fall används inte SVF-remissmallar.

Mer information

Patientinformation på Svenska
Patientinformation på Svenska (cancercentrum.se) Länk till annan webbplats.
Skriv ut i PDF och ha tillhands.

Patientinformation på andra språk
Patientinformation om standardiserade vårdförlopp (SVF) - RCC (cancercentrum.se) Länk till annan webbplats.
Välj bland 12 andra språk. Skriv ut i PDF.

Kontakt

Frågor kan ställas till SVF Koordinatorcenter på telefon: 063- 153018 (internt 23018)