Barnobesitas - Fysisk aktivitet

Barn som gömmer sig bakom ett flerfärgat paraply.

Fysisk aktivitet har länge setts som en naturlig del vid obesitasvård både hos barn och vuxna trots att studier visar att enbart ökad fysisk aktivitet inte påverkar BMI nämnvärt men fysisk aktivitet har positiv inverkan på flera av de sjukdomstillstånd som förknippas med obesitas.