Barnobesitas - Psykisk ohälsa och obesitas

Ett gäng färgglada pusselbitar som bildar formen av en hjärna.

Hos barn med obesitas är depression, ångest, låg självbild och negativ kroppsuppfattning vanlig.

Funktionsnedsättningar vid obesitas kan förekomma både enskilt eller i olika kombinationer. ADHD är vanligast men även intellektuell funktionsnedsättning och autism förekommer. Utredning av misstänkta neuropsykiatriska och kognitiva funktionsnedsättningar är angeläget eftersom obesitasbehandlingen försvåras av funktionsnedsättningen.

Sjukdomsutvecklingen har också tydliga samband med socioekonomiska faktorer och psykosocial stress som tex våldsutsatthet.