Barnobesitas - Elevhälsan

Isberg i ett ishav, där man ser toppen över ytan som en liten spets och sen den största delen av det enorma berget under ytan.

Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande, och har en viktig roll i att identifiera barn som lever med eller riskerar att utveckla obesitas, så att de kan få den utredning och eventuella behandling som de har rätt till på samma sätt som vid oro för andra sjukdomstillstånd.

Elevhälsan identifierar och skickar remiss till primärvården för fortsatt utredning innan remiss till BUM.