Vårdförbundets strejk påverkar patienter i hela norra sjukvårdsregionen

Vårdförbundets strejk vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå påverkar invånare och patienter i hela den norra sjukvårdsregionen. Vårdkedjan för patienter med cancer riskerar att bli avbruten och den minskade operationskapaciteten som strejken medför skapar längre väntetider.

Sommarplaneringen är svår i vanliga fall men extra utmanande i år. Under våren har en övertidsblockad, mertidsblockad och nyanställningsblockad för Vårdförbundets medlemmar rått i samtliga regioner i Sverige.

I dag startar även en strejk för delar av Vårdförbundets vårdpersonal på Norrlands universitetssjukhus i Umeå som får en stor påverkan och konsekvenser för vården i hela norra Sverige.

– Konsekvenserna är många, både lokalt, regionalt och nationellt. Våra svårt sjuka patienter riskerar att få en försämrad vård då hela vårdkedjan påverkas – från att du söker vård till diagnostik och behandling, säger Anna Granevärn, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jämtland Härjedalen.

Varslet från Vårdförbundet påverkar invånare över hela den norra sjukvårdsregionen. Regionernas analys visar att en strejk kan leda till att patientvård försenas eller tillfälligt avbryts.

– Bemanningen under sommaren är för oss alla utmanande att lösa och vården är ansträngd. Vårt fokus ligger i att behålla patientsäkerheten och att våra invånare ska känna sig trygga och samtidigt ge alla medarbetare deras välförtjänta semester. Tyvärr ser vi att Vårdförbundets strejk riskerar påverka stora patientgrupper, säger Anna Granevärn.

Strejken innebär för Cancercentrum vid Norrlands universitetssjukhus som har patienter från hela Norrland bland annat förlängda ledtider och minskat antal vårdplatser för denna redan utsatta grupp.

Varslet innebär också en påtaglig minskning av operationskapaciteten för ortopedisk kirurgi på Norrlands universitetssjukhus. Det påverkar i sin tur hela norra sjukvårdsregionen. Det gäller allt från frakturkirurgi till akut ryggkirurgi på både barn och vuxna.

– Vårdförbundets strejk är nu ett faktum och vi vet att den kommer påverka oss då vi har ett viktigt samarbete med universitetssjukhuset i Umeå. Vi vet sedan länge att den grundläggande problematiken handlar om en för låg grundbemanning inom hälso- och sjukvården och svårigheterna att rekrytera. Det i kombination med för få avrop från det nationella hyravtalet, reglerna om 11 timmars dygnsvila samt pågående konflikt gör sommaren väldigt komplex i år. Planeringen har pågått under lång tid och nu är sommaren här. Fram tills att den stora semesterperioden startar gör vi allt vi kan för att fortsätta planera och säkerställa patientsäkerheten under sommaren utifrån rådande omständigheter, säger Anna Granevärn.

Norra sjukvårdsregionen

Norra sjukvårdsregionen är en sjukvårdsregion som omfattar Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Befolkningen inom regionen uppgår till 902 000 invånare. Norra sjukvårdsregionens universitetssjukhus ligger i Umeå och specialiserad vård till invånarna i de fyra nordligaste länen och nationell specialiserad vård inom flera områden.

För mer information

Anna Granevärn, hälso- och sjukvårdsdirektör
E-post: anna.granevarn@regionjh.se
Telefon: 070-261 05 59