Upplevelse av naturen som alla kan ta del av
– en konferens om tillgängligheten

Varje år arrangerar Region Jämtland Härjedalens Tillgänglighetsråd en konferens som på grund av pandemi blev uppskjuten under 2021.

Med nya krafter presenterar vi årets tema; Upplevelse av naturen som alla kan ta del av.

Under konferensdagen ges det möjlighet att bland annat lyssna till föräldrarna Nilsson, författare till På rull och glid i Jämtland, som berättar om att utgå eller gå ut.

Dagen är kostnadsfri och öppen för alla. Du bjuds på kaffe med smörgås. Ange eventuell specialkost/allergier vid anmälan. Lunch ingår inte men finns att köpa på restaurang Kajutan i anslutning till konferensen.

Datum: Tisdag 14 juni 2022
Tid: Kl. 9.30-15.00
Plats: Hörsalen Snäckan, Östersunds sjukhus, Tysta vägen 16

Program (länk).

Alla medier är välkomna att delta på hela konferensen. Möjlighet till intervjuer med föreläsarna finns klockan 10.45-11 och efter konferensens slut 15.00.

Kontaktuppgifter till pressansvarig: elsa.persson@regionjh.se

Text: Maria Karlsson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se