Skärpta restriktioner i Jämtland Härjedalen

Smittspridningen av covid-19 har under vecka åtta ökat i Region Jämtland Härjedalen. Även andelen av den brittiska virusvarianten har ökat. De flesta nya fall identifieras på arbetsplatser och via hushållskontakter varpå skärpta restriktioner utfärdas kopplat till dessa områden. Rekommendationerna gäller omedelbart och till och med den 11 april 2021 med löpande omprövning utifrån smittoläge.

Ökningen av antalet fall ses i flera kommuner men framförallt i Åre. Det finns dock inget som tyder på att ökningen kan kopplas till sportlovsfirare;

– För varje positivt fall gör vi en snabb och omfattande smittspårning och vi ser att spridningen i första hand sker på arbetsplatser och bland hushållskontakter. Vi har kommit fram till dessa åtgärder i samråd med Folkhälsomyndigheten utifrån det läge vi har här hos oss just nu och inom de områden där vi vet att vi har en ökad smittspridning, säger Micael Widerström, smittskyddsläkare i Region Jämtland Härjedalen.

De regionala rekommendationerna ska ses som en lokal förstärkning av gällande allmänna föreskrifter.

Arbetsgivare rekommenderas öka sina insatser genom att:

  • uppmana personal att arbeta hemifrån när så är möjligt och erbjud förutsättningar för det.
  • använda digitala alternativ eller skjuter upp tjänsteresor, konferenser och liknande arrangemang.
  • ge anställda möjlighet att hålla avstånd (1,5 - 2 m) till varandra, till exempel vid möten, i fikarum och i omklädningsrum. Schemalägg gärna lunch och fika för att begränsa antalet personer.
  • ge anställda möjlighet att regelbundet tvätta sina händer med tvål och vatten eller använda handdesinfektion.

Stanna hemma vid minsta symptom

Vid luftvägssymtom eller andra symtom som kan tyda på covid-19, även lindriga, ska du stanna hemma och lämna prov för covid-19. Rekommendationen gäller från förskoleklass.

Därtill gäller tidigare rekommendationer även fortsättningsvis;

  • Umgås endast med de personer som du normalt träffar, exempelvis de du bor tillsammans med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
  • Håll avstånd till andra och undvik miljöer med trängsel
  • Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt
  • Res på ett sätt som minimerar risken för smitta
  • Använd engångsmunskydd vid resor i kollektivtrafik på vardagar mellan klockan 7–9 samt 16–18. Gäller för personer födda 2004 och tidigare.

För mer information:
Micael Widerström, Smittskyddsläkare Region Jämtland Härjedalen, 070-680 83 05

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se