Sista regionfullmäktige för mandatperioden

Den 11–12 oktober sammanträder regionfullmäktige för sista gången med nuvarande ledamöter. Nästa gång fullmäktige samlas, den 15 november, är starten på en ny mandatperiod utifrån årets valresultat.

Regionfullmäktige är Region Jämtland Härjedalens högsta beslutande organ. Fullmäktige beslutar bland annat om regionens budget, skattesats, större investeringar, planer och mål för verksamheten. Fullmäktige beslutar även om regionplanen som ligger till grund för mål, inriktning och fördelning av resurser för regionens styrelse och olika nämnder.

På agendan för veckans fullmäktige står bland annat Region Jämtland Härjedalens delårsrapporter. Det ackumulerade resultatet till och med augusti 2022 var positivt och uppgick till 168 miljoner kronor, vilket var 70 miljoner kronor bättre än budget.

– Det är glädjande att få avsluta mandatperioden med betydligt ljusare siffror än vad vi är vana vid, säger regionfullmäktiges ordförande Thomas Andersson, och fortsätter;

– Vi behöver samtidigt komma ihåg att vi är på väg in i en lågkonjunktur vilket självklart kommer att påverka även regionens ekonomi de kommande åren.

Tema integration

Temat för sammanträdet är integration där ledamöterna bland annat får lyssna på erfarenheter från kompetensteamet för integrationshälsa.

– Det är en viktig del i det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet i Region Jämtland Härjedalen att fler utrikesfödda i länet ska känna sig som en del av det svenska samhället och ges möjlighet att bidra till och ta del av samhällsutvecklingen på olika sätt, säger Thomas Andersson.

Fullmäktiges sammanträde webbsänds via www.regionjh.se/webbtv.

Sändningarna startar kl. 13:00 tisdag den 11 oktober.

Handlingarna finns att läsa här.

För mer information:
Thomas Andersson (C), Regionfullmäktiges ordförande, 070-60 900 78

Text: Sara Nilsson