Byggarbetsplats med arbetande grävmaskin. Foto: Göran Strand

Byggarbetsplats med grävmaskin. Foto: Göran Strand

Så kan fler byggen bli utsläppsfria

Unika byggen i Östersund och Oslo visar att det redan nu är möjligt att göra byggentreprenader utsläppsfria. Nu ska en ny lathund få fler att ta efter dessa goda exempel.

– Det blir både bättre för miljön, personalen och grannarna till pågående byggen när elektriska arbetsmaskiner används, säger Elisabeth Wickzell på Energikontoret Region Jämtland Härjedalen.

Konsultföretaget WSP har upphandlats för att sammanställa lärdomar från utsläppsfria entreprenader som redan har genomförts, i Östersund och Norge. Resultatet har sammanställts till en lathund för upphandling av utsläppsfria entreprenader.

Kartläggningen visar att det finns flera vinster med att använda elektriska entreprenadmaskiner, utöver de minskade utsläppen. En vinst är förbättrad kommunikation mellan personal då det inte finns samma behov av hörselkåpor. Det minskade ljudet och minskningen av vibrationer och lukt, gör personal mindre trött och förbättrar arbetsmiljön. Minskat buller innebär mindre störning för omgivningen. Lathunden listar även kriterier för lämpliga projekt.

– Det är klokt att välja byggen som inte kräver en så stor maskinpark. Det behöver vara nära till el och finnas gott om tid att planera arbetet, säger Karin Axelsson vid WSP.

Hennes rekommendation till kommuner, bostadsbolag och regioner som vill upphandla utsläppsfria entreprenader är också att lära av tidigare liknande byggprojekt.

Att bygga med elektriska arbetsmaskiner i stället för dieseldrivna maskiner blir lite dyrare. Kartläggningen visar att Ottfjällets förskola utanför Östersund, som byggs med 95 procent elektriska arbetsmaskiner, blir sex till sju procent dyrare än ett konventionellt bygge. I Norge där ett 60-tal utsläppsfria entreprenader har genomförts har det varit möjligt att genomföra vissa byggen utan extra kostnad.

Kartläggningen har finansierats av Länsstyrelsen i Jämtlands län. Resultatet kommer spridas och användas inom ramen för projekt Förnybart 2030 som arbetar för att öka takten på klimatomställningen av den tunga trafiken i Jämtlands och Västernorrlands län. Projektet finansieras av EU:s regionalfond, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland och Biofuel Region.

För mer information:
Elisabeth Wickzell, Region Jämtland Härjedalen
Tel. 073 71 25 078, E-post: elisabeth.wickzell@regionjh.se

Karin Axelsson, WSP
Tel. 070 229 80 84, E-post: karin.axelsson@wsp.com

Text: Linnéa Karlsson