Region Jämtland Härjedalen välkomnar Trafikverkets förslag om mer medel till drift- och underhåll

Region Jämtland Härjedalen har tagit del av Trafikverkets förslag till inriktningsplan för transportinfrastrukturen 2026–2037.

Den 15 januari lämnade Trafikverket sitt förslag till inriktning för nationella planen för transportinfrastrukturen 2026–2037 till regeringen. Förslaget, som är det första steget i planerevideringen, innehåller förslag till ekonomiska ramar och en övergripande inriktning.

Regeringen kommer i nästa steg lägga fram en infrastrukturproposition till riksdagen under hösten 2024. Planrevideringen kommer att pågå fram till slutet av 2025 då regeringen förväntas ta beslut om den nya infrastrukturplanen för perioden 2026 – 2037.Trafikverket föreslår i inriktningsförslaget att mer medel läggs på vidmakthållande (drift- och underhåll av vägar och järnvägar) och att mindre medel läggs på större investeringar.

– Det är bra för vårt län, många av våra vägar är byggda för många årtionden sedan och är i stort behov av mer underhåll och upprustning – Vi har ett stort län och måste ha bra vägar för både befolkning, besökare och våra godstransporter. Detta innefattar även våra järnvägsstråk där järnvägstransporterna, har ökat på senare år inte minst mot bakgrund av klimatomställningen, säger Jonas Andersson (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Jämtland Härjedalen, och tillägger:

– Dock ser vi att förslaget innehåller få skrivningar om kommande militära transporter till följd av försvarets återuppbyggnad och Sveriges inträde i NATO. Vad vi har förstått bland annat utifrån försvarsberedningens tidigare rapport från ifjol så kommer Jämtland Härjedalen att bli betydande för militära transporter, och om satsningar i transportinfrastrukturen utifrån detta hade vi velat se i förslaget till inriktningsplan.

Trafikverket föreslår att den ekonomiska ramen ökar med 15% för att klara både drift och underhåll och att färdigställa redan beslutade investeringsåtgärder. Ekonomiska ramen ligger i nuvarande planperiod 2022 – 2033 på 799 miljarder kronor.

– Vi ser att Trafikverket ser nödvändigheten av en utökning av den ekonomiska ramen för att nya investeringar i transportinfrastrukturen ska kunna göras, och vi håller med, menar Jonas Andersson.– Ska vi överhuvudtaget få någon chans till några större investeringar, men också för mer medel till åtgärder på våra regionala vägar så behöver sannolikt den ekonomiska ramen utökas.

För mer information:

Jonas Andersson (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, tel 072-702 74 80

Berit Eriksson, regional utvecklingsstrateg, tel 070-378 00 73

Text: Berit Eriksson